Wellbeing at work Index

 • Pierwsze w Polsce badanie, które pozwala porównać well-being pracowników swojej organizacji do poziomu wellbeingu pracujących Polaków, a w przyszłości – do wellbeingu pracowników innych firm.
 • Indeks dobrostanu oparty o kompleksowy model wellbeingu w pracy skonstruowany przez ekspertów Well.hr. Indeks określa procentowo ogólny poziom wellbeingu w pracy. Jest on wypadkową poziomu dobrostanu w poszczególnych obszarach, takich jak: poziom wellbeingu w poszczególnych obszarach.

 • Kompleksowe badanie dobrostanu w pracy przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pracujących Polaków. W pierwszej edycji badania wzięło udział 1011 respondentów (panel ARC) deklarujących pracę na rzecz jednego pracodawcy. Badanie będzie realizowane cyklicznie (raz do roku), co pozwoli obserwować zmiany poziomu dobrostanu Polaków na przestrzeni lat. Raz w roku będziemy publikować raport prezentujący najważniejsze wyniki i wnioski z badania.

Raport - najważniejsze wnioski z badania:

 • dane dotyczące ogólnego poziom dobrostanu Polaków w pracy oraz dobrostanu w poszczególnych badanych obszarach
 • informacje na temat statystycznie istotnych różnic w poziomie dobrostanu pomiędzy różnymi grupami respondentów
 • wellbeing gap (co pracodawcy oferują pracownikom aby zapewnić im wysoki poziom dobrostanu oraz czego faktycznie pracownicy potrzebują)
 • informacje na temat wpływu poziomu dobrostanu na lojalność pracowników i ich skłonność do polecania firmy znajomym.
RAPORT PUBLIKOWANY RAZ DO ROKU, DOSTĘPNY NIEODPŁATNIE

Raport - szczegółowe wyniki badania:

 • dotyczące poszczególnych obszarów wellbeingu (m.in. ocena poszczególnych obszarów, wyniki dla poszczególnych pytań, najniżej i najwyżej ocenione pytania)
 • w podziale na respondentów o określonych cechach demograficznych oraz wykonujących pracę o określonym charakterze,
 • w podziałach ze względu na specyfikę firm
RAPORT ODPŁATNY, CENA:

Badanie wellbeingu pracowników Twojej firmy umożliwiające:

 • diagnozę poziomu wellbeingu pracowników
 • identyfikację obszarów do poprawy
 • odniesienie wyników firmy do poziomu wellbeingu Polaków.

Uzyskanie wartości dobrostanu powyżej górnego kwartyla potwierdzane CERTYFIKATEM ???

Raport zawiera rekomendacje dotyczące działań, które przełożą się pozytywnie na dobrostan pracowników lub pozwolą na utrzymanie/osiągnięcie założonych celów.

Doradztwo w obszarze Wellbeingu

Wsparcie organizacji w działaniach, które wpłyną pozytywnie na poziom wellbeingu pracowników.

 • Dostęp do benchmarków rynkowych – dane na temat poziomu wellbeingu pracowników firm o określonej specyfice (branża, sektor, wielkość firmy, kapitał)

Jeśli właśnie tego szukasz albo chcesz nam zadać pytania, zapraszamy do kontaktu!

  Skontaktuj się za pomocą formularza: