Well.hr - Baza pracoumilaczy - Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. WSTĘP

Niniejszy dokument opisuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) przez Well.hr.

Poniżej przedstawiono informacje, dotyczące tego, w jaki sposób dane osobowe w Well.hr są:

 1. Pozyskiwanie
 2. Przetwarzane
 3. Przechowywane
 4. Udostępniane
 5. Chronione

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem dany osobowych jest Well.hr s.c. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Polna 5, posiadająca numer NIP: 6521743936  oraz numer REGON: 381767812, e-mail: office@well.hr – dalej zwanym Administratorem.

3. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Well.hr jest do Państwa dyspozycji pod adresem: office@well.hr.

4. Postępowanie z danymi

4.1 Pozyskiwanie danych

Dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane w celu świadczenia usług dostarczanych przez Well.hr na podstawie akceptacji regulaminu świadczenia usług.

Well.hr pozyskuje dane osobowe z wykorzystaniem strony internetowej Well.hr podczas procesu rejestracji.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrażana jest zgoda na:

 • przetwarzanie danych
 • otrzymywanie informacji marketingowych i komunikatów od Well.hr oraz jego partnerów.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Dane te są niezbędne do świadczenia usług przez Well.hr. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez Well.hr.

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody lub wyrażenie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania może zostać zrealizowane poprzez:

 • kontakt z Well.hr na adres tradycyjny lub mailowy,
 • w przypadku wiadomości mailowych, poprzez kliknięcie w link, który jest przesyłany w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową,
 • edycję profilu na Well.hr.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.

4.2 Przetwarzanie danych

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która nie jest obowiązkowa i może zostać wycofana w każdej chwili.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług przez Well.hr oraz przez okres wynikający z obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące prawo np. dla celów księgowych.

Cele przetwarzania danych:

 • świadczenie usług,
 • prowadzenie Twojego konta na stronie hr,
 • wysyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Well.hr usług, w tym ofert promocyjnych,
 • wysyłanie od czasu do czasu na podany adres do doręczeń informacji marketingowych,
 • statystyczne dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Well.hr,
 • potwierdzenie wykonania obowiązków Well.hr oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Well.hr, zapobieganie lub wykrywanie oszustw – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach niż wymienione powyżej będzie możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą.

4.3 Przechowywanie danych

Zebrane dane przechowywane są w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług oraz służą do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu.

4.4 Udostępnianie/przekazywanie danych

Państwa dane przekazywane będą podmiotom korzystającym z naszego serwisu zgodnie z regulaminem świadczenia usług oraz podmiotom, które są partnerami Well.hr w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Są to:

 1. operatorzy płatniczy, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania płatności za zakupione przez Państwa usługi np. Bluemedia z o.o.,
 2. podmioty, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych np. PL,
 3. inne podmioty z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę do celów niezbędnych do świadczenia usług.

4.5 Polityka cookies

Well.hr informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisu internetowego Well.hr bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do swoich danych, zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w ZAŁĄCZNIKU 1 POLITYKA COOKIES.

 • Prawa

W związku z podaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Well.hr dostępu do swoich danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli jego określenie jest niemożliwe, przysługuje Ci prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
 • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z serwisu,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Well.hr nie będzie przetwarzać Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Prawo do niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana,
 • zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych,
 • zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez Well.hr prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Well.hr sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzieliłeś zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwiłeś się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • hr nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosiłeś sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Well.hr są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania, Well.hr nie będzie ich przetwarzać bez Twojej zgody, z wyjątkiem realizacji następujących celów:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • ważnych względów interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz o tym poinformowany.

ZAŁĄCZNIK 1 – POLITYKA „COOKIES”

Definicja

Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki cookies. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Funkcje plików cookies

Pliki cookies mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub polecenie użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

Powód stosowania plików cookies

Pliki cookies stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu - pliki cookies umożliwiają personalizację usług, polegającą na ustawieniu funkcji i usług w serwisie zgodnie z preferencjami użytkownika.
 2. Uwierzytelniania - pliki cookies umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 3. Reklamy - pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
 4. Analizy i badania zachowań użytkowników - pliki cookies umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług.

Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników, chyba że użytkownik wykona logowanie do Panelu Klienta Well.hr, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Rodzaje używanych plików cookies

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

 1. Ze względu na czas, przez jaki plik cookie jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki cookie umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 2. Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki cookies, jak i pliki cookies zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
 3. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki cookies potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki cookies do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika, chyba że użytkownik wykona logowanie do Panelu Klienta Well.hr, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich

Stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook oraz od innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe.

Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Usuwanie lub blokowanie plików cookies

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików cookies stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookies na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookies dla poszczególnych przeglądarek opisany jest w ich instrukcjach obsługi.

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików cookies może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszej strony internetowej nie będą funkcjonowały poprawnie.

 Spodobał Ci się artykuł? Podziel się!    Podziel się na Facebooku