Stres nasz powszedni
30.08.2023

Stres nasz powszedni

Stres jest dziś stałym elementem naszej codzienności. 7 na 10 Polaków często lub bardzo często odczuwa stres, ponad ¼ stresuje się niemal codziennie, a blisko 9% z nas stres nie opuszcza od dłuższego czasu – wynika z badania VanityStyle i Focusly „Stres nas powszedni” przeprowadzonego we współpracy z Well.hr.

Stres sam w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym. W umiarkowanych dawkach pozwala nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami. Niestety, blisko połowa z nas poziom odczuwanego przez siebie stresu określa jako wysoki lub bardzo wysoki.

Czym się tak stresujemy? Z przeprowadzonego badania wynika, że źródłem stresu są dziś dla Polaków  przede wszystkim duże tempo życia, brak poczucia bezpieczeństwa finansowego oraz sytuacja gospodarcza. Czynniki te stoją na liście stresorów wyżej niż problemy osobiste, ze zdrowiem czy problemy zawodowe. To pokazuje, w jak trudnej rzeczywistości funkcjonujemy oraz jak bardzo obawiamy się o przyszłość.

44% badanych sygnalizuje, że praca ma duży lub bardzo duży wpływ na poziom odczuwanego przez nich stresu. Coraz trudniej radzimy sobie z godzeniem obowiązków zawodowych i prywatnych w skomplikowanej, zmiennej rzeczywistości. Jeśli odpoczywamy, to w biegu, z poczuciem winy, że czegoś nie dopilnowaliśmy, coś ważnego nas omija. Wtedy pojawiają się częste objawy stresu: poirytowanie/ złość, bezsenność/ problemy z zasypianiem, lęk/niepewność, ból głowy i kołatanie serca, pustka w głowie.

Istnieje wiele skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i  łagodzenia jego objawów, jednak aż 66% z nas średnio lub nisko ocenia swoje umiejętności w tej dziedzinie. 60% Polaków za skuteczną metodę radzenia sobie ze stresem uważa podejmowanie aktywności fizycznej. W ten sposób odreagowuje stres 58% badanych. Korzystny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne podkreśla wielu ekspertów i liczne badania. – „Cieszymy się, że Polacy docenili sport i aktywność jako sposób na dobre samopoczucie. Jednocześnie wierzymy, że ważne je uświadamianie społeczeństwa w zakresie tego, jak bardzo nasza kondycja psychiczna wpływa na nasze zdrowie fizyczne i odwrotnie. Dlatego też stale prowadzimy edukację w tym zakresie oraz rozwijamy nasze portfolio benefitów pracowniczych o produkty pomagające dbać o dobrostan fizyczny oraz psychiczny, a także budować odporność na stres i łagodzić jego negatywne skutki”mówi Joanna Skoczeń, Prezes VanityStyle i Członek Zarządu Focusly.

Za skuteczną metodę przeciwdziałania stresowi Polacy uważają również konsultacje psychologiczne (28%), jednak korzysta z nich jedynie 14% badanych. Niski poziom upowszechnienia pomocy psychologicznej wynika z problemów z dostępem do tego typu usług oraz ze stygmatyzacji osób, które z takiej pomocy korzystają. Częściej sięgamy po łatwiej dostępne i bezpłatne metody profilaktyki – kontakt z naturą, spacer czy spotkania z bliskimi i znajomymi, nawet jeśli nie uważamy tych form profilaktyki za wyjątkowo skuteczne.

Stres wpływa negatywnie na samopoczucie Polaków – 16% badanych ocenia je jako złe lub bardzo złe, a kolejne 33% jako takie sobie. Wyobraźmy sobie firmę zatrudniającą 1000 pracowników – tyle wynosiła grupa respondentów w badaniu VanityStyle i Focusly. 16% oznaczałoby w niej 160 osób zagrożonych kryzysem psychicznym, bo przedłużające się złe samopoczucie może być symptomem takiego kryzysu” – mówi Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.hr, strateżka wellbeingu.

Dostrzegając negatywny wpływ długotrwałego stresu na pracowników, pracodawcy coraz częściej inwestują w różne formy wsparcia ich kondycji psychicznej. Odgrywają bardzo ważną rolę w upowszechnieniu aktywności fizycznej, a w ostatnim czasie także różnych rozwiązań wprost dedykowanych zdrowiu mentalnemu. Rozszerzają pakiety medyczne o konsultacje z psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą, oferują pracownikom dostęp do wiedzy psychologicznej i produktów, które pomagają w budowaniu odporności psychicznej.

Takie wsparcie jest bardzo potrzebne i leży w interesie pracodawcy. Z danych Eurostatu wynika, że stres jest przyczyną nawet 50% traconych dni pracy w Europie. Gorsza kondycja psychiczna przekłada się także na naszą efektywność, zaangażowanie i poziom współpracy.

O badaniu:

Raport opracowany na zlecenie VanityStyle i Focusly na podstawie badania ilościowego z wykorzystaniem techniki CAWI przez Well.hr. Badanie zostało przeprowadzone na grupie pracowników w wieku 16+ (N=1000) w okresie czerwiec-sierpień 2022 roku. Raport z badania można pobrać na stronie: https://kontakt.vanitystyle.pl/landing/strespowszedni

Kontakt

    Skontaktuj się za pomocą formularza: