Polityka zero waste krok po kroku
31.08.2023

Polityka zero waste krok po kroku

Joanna Kotzian

Coraz więcej firm rozważa wprowadzenie w swoich siedzibach elementy polityki „zero waste” (dosł. tłumacz. „zero odpadów”, „zero marnowania”). Polityka ta wpisuje się w ogólny trend polegający na budowaniu i korzystaniu z nieruchomości komercyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest też wyrazem nowego stylu życia, który charakteryzuje się tym, że człowiek stara się produkować jak najmniej odpadów, by ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Okazuje się, że nawet niewielkie zmiany wdrożone w naszym biurze, np. wprowadzenie rozliczeń z kontrahentami za pomocą e-faktur mogą mieć korzystny wpływ na środowisko i być źródłem oszczędności.

Czym jest polityka zero waste?  Zero waste opiera się na 5 zasadach: refuse (odmawiaj), reduce (redukuj), reuse (używaj ponownie), recycle (przetwarzaj) oraz rot (kompostuj). Warto dodać do nich jeszcze jedną: edukuj.

Refuse – Odmawiaj

 • Domyślne ustawienie na drukarce druku dwu-stronnego w odcieniach szarości.
 • Polityka czystych biurek – digitalizacja dokumentów, biuro bez papieru.
 • Rezygnacja w biurze z jednorazowych naczyń, kubków, sztućców.
 • Zachęcanie pracowników do rezygnacji z cateringu dostarczanego w jednorazowych naczyniach.
 • Rezygnacja z ekspresów na pastylki.
 • Zastąpienie wody butelkowanej filtrowaną wodą z kranu.
 • Zastąpienie herbaty w torebkach herbatą „sypaną”.
 • Zastąpienie zakreślaczy – kredkami, a długopisów – piórami wiecznymi z tłoczkiem do atramentu

Reduce – Redukuj

 • Ograniczanie zużycia plastiku, np. rezygnacja ze sztucznych roślin w biurze na rzecz żywych, które dodatkowo oczyszczą powietrze i ograniczą hałas.
 • Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami na podstawie e-faktur.
 • Wprowadzenie w firmie podpisu elektronicznego, który o 80% redukuje czas obiegu dokumentów.

Reuse – Używaj ponownie

 • Ponowne napełnianie wykorzystanych tonerów.
 • Wyposażenie pracowników w wielokrotnego użytku kubki na napoje gorące i butelki na napoje zimne.
 • Robienie notatek na papierze z recyclingu, np.z zadrukowaną jedną stroną.
 • Odnawianie mebli zamiast kupowania nowych.
 • Stosowanie papieru pochodzącego w 100% z makulatury. Na rynku są dostępne także takie koperty.

Recycle – Przetwarzaj

 • Segregacja śmieci – nad każdym z koszy powinna być widoczna informacja o tym, co należy, a czego nie należy do niego wrzucać.
 • Wykorzystywanie biodegradowalnych naczyń w firmowej kuchni.
 • Stosowanie ekopapieru biurowego z certyfikatem poświadczającym jego pochodzenie ze źródeł bezpiecznych dla środowiska.
 • Wdrożenie w biurze inteligentnych koszy rozpoznających, kategoryzujących, sortujących i przechowujących śmieci. Kosze te poddają śmieci wstępnej obróbce (np. zgniatają plastik), dzięki czemu są w stanie wykorzystać maksymalną ilość przestrzeni wewnątrz urządzenia.

Rot – Kompostuj

 • Naturalne kompostowanie w biurach z własnym ogrodem – pozyskany kompost można wykorzystać do nawożenia roślin w biurze.
 • Stosowanie maszyn kompostujących w biurowcach. Maszyna kompostująca w 24 godziny rozkłada resztki żywności oraz bioodpady z biuro-wej kuchni i kantyny.

Edukuj

 • Wprowadzaj zmiany stopniowo, np. przed wprowadzeniem polityki czystego biurka zacznij od organizacji dnia czystego biurka.
 • Pokazuj na liczbach oszczędności, które udało się uzyskać, dzięki wprowadzonym zmianom.
 • Zorganizuj warsztaty na temat zrównoważone-go rozwoju.
 • Ale! Nigdy nie drukuj ulotek o wymowie pro-ekologicznej.

Artykuł powstał na bazie raportu „Lepiej niż w domu” dostępnego nieodpłatnie na stronie: https://well.hr/pl/article/49/lepiej-ni-w-domu-najnowszy-raport-ju-jest-.html#

Kontakt

  Skontaktuj się za pomocą formularza: