Gdzie bije źródło szczęścia pracownika?
30.08.2023

Gdzie bije źródło szczęścia pracownika?

Joanna Kotzian

Wellbeing został uznany przez pracodawców za jeden z najważniejszych trendów HR w 2018 roku w Polsce, a programy wspierające dobrostan pracowników – za najlepszą inwestycję[1]. Skąd to zainteresowanie programami well-being? Co daje pracodawcom zatrudnianie szczęśliwych pracowników?

Od dawna wiedziano, że zdrowy i szczęśliwy pracownik jest bardziej zadowolony z pracy. W ostatnich latach badania dowiodły jednak, że poczucie szczęścia jest równie ważne dla efektywnej pracy, co wiedza i umiejętności pracownika. Pojawił się nowy trend w zarządzaniu ludźmi, który w centrum zainteresowania stawia zadowolenie z fizycznego, psychicznego i społecznego stanu własnego życia, znany pod pojęciem well-being. Pracodawcy zaczęli sięgać po świadczenia wspierające utrzymanie dobrej kondycji fizycznej pracowników (np. opieka medyczna, profilaktyczne badania lekarskie, masaże w miejscu pracy), zachęcające ich do aktywności sportowej (np. karty sportowe, zajęcia jogi w biurze) czy zdrowego odżywiania się (np. szkolenia prowadzone przez dietetyków, zdrowe przekąski i świeżo wyciskane soki w biurze). Coraz większą uwagę przywiązują  też do zapewnienia pracownikom przyjaznych warunków pracy. Znaczenia nabiera wygląd, wykończenie biura oraz dostępne w nim udogodnienia. Aby zapewnić pracownikom równowagę między życiem zawodowym i prywatnym  pracodawcy wprowadzają telepracę i elastyczny czas pracy oraz szkolą swoich ludzi z dobrej organizacji pracy i przeciwdziałania różnym negatywnym zjawiskom, takim jak stres czy wypalenie zawodowe. Wspierają też różnymi świadczeniami i rozwiązaniami pracowników będących rodzicami. Niektóre firmy tworzą nawet stanowiska Chief Happiness Officerów. Zadaniem zatrudnionych na tym stanowisku osób jest  poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na poczucia szczęścia u pracowników.

Skąd to zainteresowanie?

Zainteresowaniu well-beingiem w Polsce sprzyja sytuacja na rynku pracy. W obliczu niedoboru pracowników, pracodawcy poszukują sposobów na zwiększenie atrakcyjności oferowanych miejsc pracy. Duże znaczenie mają też oczekiwania i postawy pokolenia MIllenialsów, dla których istotnymi wartościami są poczucie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz fun z pracy. Ich utrzymanie w organizacji jest prawdziwym wyzwaniem. Z badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte wynika, że 43% Millenialsów zmieni pracę w ciągu najbliższych 2 lat; a zaledwie 28% chciałoby utrzymać się w obecnym miejscu zatrudnienia powyżej 5 lat.[2] Najlepszym sposobem na ich utrzymanie w firmie jest przyjazna kultura organizacyjna, na którą składa się m.in. dbanie do dobrostan pracownika.

Nie bez znaczenia dla popularności well-beingu jest także zmiana stylu życia Polaków – coraz bardziej dbamy o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, chcemy się lepiej odżywiać oraz oczekujemy, że praca będzie dla nas źródłem satysfakcji i spełnienia.

Czy well-being to krótkotrwała moda? Nic na to nie wskazuje. W kolejnych latach zainteresowanie dobrostanem pracowników jeszcze się umocni ze względu na niekorzystne trendy demograficzne, przede wszystkim ze względu na starzenie się społeczeństwa. Aby utrzymać w organizacji starszych pracowników i optymalnie wykorzystać ich potencjał, firmy będą sięgały po narzędzia, które pozwolą pracownikom utrzymać dobrą kondycję i zdrowie do późnego wieku.

Czy well-belng się opłaca?

Kultura sprzyjająca utrzymaniu dobrostanu pracowników jest źródłem wymiernych korzyści dla firm. Jej efektem są m.in. oszczędności wynikające z obniżenia absencji chorobowej. Z badań firmy Willis Towers Watson wynika, że pracownicy, którzy mają kłopoty ze zdrowiem ponad 2 razy częściej korzystają ze zwolnień lekarskich, częściej niż pozostali przychodzą też do pracy pomimo choroby.[3]

Istnieje również związek pomiędzy dobrostanem a zaangażowaniem pracowników, które ma z kolei wpływ na produktywność i innowacyjność przedsiębiorstw. Doświadczenia Daniela Sgroi dowiodły, że:

•           pracodawcy zatrudniające szczęśliwych pracowników prześcigają konkurencje nawet o 20%,

•           szczęśliwi pracownicy są o 12% bardziej produktywni,

•           a pracownicy, którzy mają w swojej pracy przyjaciół są siedem razy bardziej zaangażowani w swoją pracę.[4]  

Firmy, który dbają do dobrostan pracowników są uważane za bardzo dobrych pracodawców i nie mają większych problemów z przyciąganiem kandydatów. Dzięki temu ponoszą niższe koszty rekrutacji.

Nie są także narażone na utratę wartościowych osób.

Pracodawcy potrafią liczyć – w ciągu najbliższych 3 lat wdrożenie programu well-being będzie priorytetem dla 54% firm w naszym kraju[5].

Od czego zacząć?

Programy well-being kojarzą się często z dużymi wydatkami. Nie ma jednak przeszkód, by wdrażały je także małe i średnie firmy. Na rynku dostępnych jest sporo narzędzi i świadczeń, które nie pociągają za sobą wysokich kosztów, np. zakup zdrowych przekąsek do biura zamiast hamburgerów czy pizzy, zachęcanie pracowników do korzystania ze schodów zamiast windy czy zakup stojaka na rowery.

Bez wglądu na to, czy firma planuje wdrożyć pojedyncze działania, czy całościowy program well-being, powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to robi?, co chce osiągnąć? Jeśli np. celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników, program powinien się koncentrować na edukacji, motywacji do zmiany, budowaniu pozytywnych nawyków, pracy nad postawami i zmianie kultury organizacyjnej. Jeśli natomiast chodzi tylko o stworzenie bardziej atrakcyjnego miejsca pracy, trzeba rozejrzeć się za rozwiązaniami, które pozwolą pracownikom miło spędzić czas, odprężyć się i oderwać od codziennych obowiązków.

Definiując cel i dobierając narzędzia, warto wziąć pod uwagę specyfikę zespołu. Ważne są zwłaszcza wiek i sytuacja życiowa pracowników, np. posiadanie przez nich dzieci, a także rodzaj wykonywanej pracy. Analiza danych kadrowych przybliży nas do odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy opracować program wspierający pracowników starszych w utrzymaniu dobrego zdrowia, rodziców w godzeniu ról, czy zapewnić singlom wsparcie w realizacji ich pozazawodowych pasji. Niektórych praktyk nie uda się też wdrożyć np. na produkcji lub w firmie zatrudniającej pracowników mobilnych.

Najlepsze programy well-being powstają we współpracy z pracownikami. Zaangażowani na tym etapie ludzie w większym stopniu identyfikują się z programem, mają na jego temat większą wiedzę i chętniej z niego korzystają. Są też źródłem bezcennej wiedzy o potrzebach zespołu.

O sukcesie programu decyduje nie tylko jego atrakcyjność, ale także skuteczna komunikacja. Start programu musi być prawdziwym wydarzeniem w firmie. Jeśli to możliwe, w działania komunikacyjne trzeba zaangażować menedżerów. Dzięki temu pracownicy odczują, że program jest ważny dla organizacji.

Przed przystąpieniem do realizacji programu well-being warto rozważyć, czy firma ma na pokładzie osoby, które będą w stanie przygotować samodzielnie taki program, czy może lepiej na początek skorzystać z pomocy zewnętrznego eksperta. Wzrost popularności well-beingu wpłynął na rozwój rynku dostawców – pracodawcy mają dziś do dyspozycji nie tylko firmy doradcze i szkoleniowe specjalizujące się w  tym obszarze, ale także ciekawe platformy internetowe, które pomagają w aktywizacji sportowej pracowników (np. fitqube.pl), w motywowaniu i nagradzaniu pracowników (np. nais.pl) czy w budowaniu świadomości w zakresie wellbeingu poprzez gamifikację (np. gamfi.pl). Można też podejmować współpracę z trenerami jogi, masażystami czy dostawcami zdrowych przekąsek. Dotarcie do nich ułatwi pratforma well.hr.

Szukając różnych benefitów i narzędzi, które umilą życie pracownikom, nie zapominajmy, że dla naszego dobrostanu w pracy wciąż kluczowe pozostają: wykonywanie pracy zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami, możliwości rozwoju, poczucie bezpieczeństwa finansowego oraz środowisko wspierające  budowanie dobrych relacji.  

Aż 63 proc. badanych profesjonalistów HR określa poziom oferowany przez pracodawców w Polsce programów well-being, jako zaledwie podstawowy.[1] Czeka nas zatem długa droga, by nasze miejsca pracy pełne były szczęśliwych pracowników.

Artykuł opublikowany w miesięczniku Personel Plus.

Zobacz naszą ofertę wellbeingową


[1] Trendy HR 2018, Deloitte.

[2] The 2018 Deloitte Millenial Survey, Deloitte

[3] 23rd Annual Best Practices in Health Care Employer Survey Report, Willis Towers Watson, 2018.

[4] Happiness  and  productivity:  Understanding  the   happy-­productive  worker, Daniel Sgroi, 2015.

[5] 2017 Poland Benefits Trends Survey, Willis Towers Watson 2017.

Kontakt

    Skontaktuj się za pomocą formularza: