Well.hr - Baza pracoumilaczy

Tag: harmonia ciała i duszy

Sound Therapy

Ceremonia dźwięków - Harmonia ciała i duszy - Relaksacyjny koncert na misach tybetańskich, gongu i dzwoneczkach. Indywidualny masaż dźwiękiem mis tybetańskich...

Studio uważności. Dominika Bartmann

Kursy i warsztaty mindfulness dla firm...