Well.hr - Baza pracoumilaczy

Tag: wystąpienia publiczne

Kamil Tomala - Mówca | Trener | Leadership & Mindset Coach

Programy Rozwojowe dla Liderów - The John Maxwell Team International...

Tamara Bieńkowska & Sparing Partners

Duże PROBLEMY wymagają dobrych POMYSŁÓW...

Maitri - Make Friends with Yourself

Bezpieczne Miejsce Rozwoju i Pokonywania Kryzysów...

Instytut Liderów Zmian

Nowoczesne Zarządzanie i Przywództwo...