Well.hr - Baza pracoumilaczy
Well.hr

Devil-Cars

Przejazdy sportowymi samochodami na torach wyścigowych Białystok
Eventy
Eventy
Hobby
Hobby
Szkolenia
Szkolenia

Moja oferta jest idealna dla:

Well.hr Mężczyźni
Well.hr Wszyscy pracownicy

Opis oferty

Zaj­mu­jemy się orga­ni­za­cją prze­jazdów na torach wyści­go­wych w całej Pol­sce. Posia­damy sze­roki wybór naj­pięk­niej­szych i naj­szyb­szych spor­to­wych samo­cho­dów. Ponadto oferujemy dodatkowe atrak­cje m.in. pokazy driftu, symu­la­tory jazdy i kon­sole do gier, tro­leje, alko­go­gle, roz­bu­do­wany tor car­rera oraz zdal­nie ste­ro­wane samo­chody. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dostosowując ofertę do potrzeb klienta.

Dane kontaktowe:Obszar działania:

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

CennikZobacz podobne oferty

Ambasada Rozrywki

Mobilna gastronomia / catering - ponad 30 pomyłów na pracoumilacze w biurze, na targach, promocjach...

LEVEL UP KAROL BARTKOWSKI

Profesjonalny Cold Calling B2B, czyli jak ocieplać zimne telefony...

DogFit

DOGonboarding - pies w biurze, wdrożenie, eventy na zamówienie, szkolenia...

Mindfulness Warszawa

Mindfulness drogą do równowagi w życiu i w pracy...